Site planLinksContactZoeken

Activiteitencentrum

 

Het activiteitencentrum van de kliniek bevindt zich in "Het Huis aan de Overkant", Dieleghemsesteenweg 25 te 1090 Jette. Die ligging net buiten de campus, nodigt uit tot contact met de buurt. Wij proberen deze rijwoning zo gezellig mogelijk te houden, maar dat neemt niet weg dat er ook een zekere orde en stiptheid moeten zijn om alle activiteiten te kunnen organiseren.

Het centrum wil vooral een ontmoetingsplaats zijn, met respect voor eenieders ritme en met oog voor maatschappelijke normen. U kan hier deelnemen aan diverse therapeutische activiteiten: ergotherapie, art therapie, creatieve therapie, groepspsychotherapie, ADL-training (ADL staat voor activiteiten van het dagelijks leven), enz.

De hulpverleners die hier werken, maken tevens deel uit van de multidisciplinaire teams van de verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Ze zullen u begeleiden doorheen uw individueel programma. Aan de hand van diverse concrete situaties, in het kader van ergotherapie, artistieke creatie, of verbale en emotionele expressie, leert u om te gaan met uw moeilijkheden en uw functioneren op zowel individueel als groepsniveau te verbeteren.

Op het activiteitencentrum komt u in contact met een heel andere omgeving dan dewelke u kent op de afdeling: u zal hier andere hulpverleners en cliënten van andere afdelingen of in daghospitalisatie ontmoeten.

Via deze veelvuldige contacten krijgt u ook zicht op het zorgtraject van andere patiënten en hoe zij dat beleven (specifieke programma's van andere afdelingen, arbeidsrehabilitatie, beschut wonen, vrijwilligerswerk, hobby-ontwikkeling, lidmaatschap van verenigingen, e.d.). Dit kan u ook helpen om daarover een eigen mening te formuleren en uw eigen toekomstperspectief helpen bepalen.

Het Huis aan de Overkant is ook een open huis.
Bij de organisatie van tentoonstellingen, de kerstmarkt en andere feestelijkheden worden familieleden en kennissen van patiënten, en buurtbewoners uitgenodigd.

Door de samenwerking met kunstenaars kunnen wij regelmatig toneelvoorstellingen en tentoonstellingen organiseren, die ook een extern publiek aantrekken.

Het activiteitencentrum wil vooral een plek zijn waar projecten groeien.
Het belangrijkste doel van uw individueel activiteitenprogramma is de ondersteuning en ontwikkeling van uw persoonlijke korte en lange termijnprojecten.

Indien gewenst kan u na uw ontslag uit het ziekenhuis nog verder terecht in de vertrouwde omgeving van het Huis aan de Overkant, voor een begeleiding in de vorm van een daghospitalisatie.

 

 

 

Activiteitencentrum