Site planLinksContactZoeken

De RotondeTHERAPEUTISCH PROJET

De Rotonde is de opnamedienst van kliniek Sans Souci ; het is een open afdeling waar 30 volwassen patiënten terecht kunnen.
Het behandelteam begeleidt patiënten tijdens hun eerste opname in het psychiatrisch ziekenhuis:  het op punt stellen van een diagnose, de evaluatie van de pathologie, het opstarten van een behandeling, de ondersteuning van het netwerk van de patiënt (medisch, familiaal, professioneel en sociaal), de voorbereiding tot ontslag… zijn elk belangrijke pijlers van deze geïndividualiseerde begeleiding.

De afdeling kan ook instaan voor de heropname van een patiënt, bij herval, voor een kortstondige afscherming, voor een evaluatie van de modaliteiten van de begeleiding of, eventueel, voor het herbekijken van oplossingen op lange termijn.

DE OMKADERING

De behandeling wordt verzekerd door 3 artsen, waarvan 2 psychiaters en een multidisciplinair team.  Zij staan in voor :
  • de individuele, interdisciplinaire begeleiding
  • de patiëntentoewijzing : elke patiënt heeft zijn/haar verantwoordelijk verpleegkundige 
  • de groepstherapieën
  • de samenwerking met het zorgnetwerk en de sociale leefomgeving van de patiënt.
DE ACTIVITEITEN

Samen met de patiënt wordt een individueel activiteitenprogramma gekozen uit het zeer omvangrijk (ruim 40 verschillende activiteiten) en gevarieerd (artistieke, lichamelijke, ontspanning,…) aanbod van zowel bezigheids- als specifiek therapeutische activiteiten.


HET TEAM

INTERDISCIPLINAIRE COÖRDINATIE

Psychiaters: Dr. Sarah COUSTRY / Dr. M-E KLOPFERT
Hoofdverpleegkundige: Stéphanie DUFOURNY
Sociaal assistent: Melissa GEERAERTS / Hanane EL GAZZANI 

Multidisciplinair team bestaande uit :
Artsen, verpleegkundigen, psychologen, sociaal verpleegkundige, ergotherapeuten, kinesitherapeut, diëtist.
Contact:  


De Rotonde