Site planLinksContactZoeken

Een rijk verleden

 

De originaliteit van de Kliniek Sans Souci komt in belangrijke mate voort uit haar familiaal karakter.

Drie generaties psychiaters uit dezelfde familie volgden elkaar op aan het hoofd van de kliniek. Maar het familiaal karakter gaat veel verder dan deze anekdote en heeft de instelling werkelijk op alle niveaus doordrenkt.

Met haar louterende kracht biedt de familie mogelijkheden om zich te ontplooien. Men kan er zijn aanpassingsvermogen, zijn verantwoordelijkheidszin en zijn autonomie ontwikkelen, die uiteindelijk moet leiden tot een maatschappelijke integratie.

De familie is tevens een schuilplaats voor wie zich ziek voelt, of bescherming zoekt in een omgeving die rekening houdt met de eigen mogelijkheden.

Sans Souci geeft u de gelegenheid even halt te houden en streeft ernaar onmisbare waarden als standvastigheid, samenhang, welwillendheid, betrouwbaarheid en levendigheid te waarborgen omdat ze volgens haar de basis vormen van elke therapeutische aanpak.

Net zoals de leden van een gezin, kennen en waarderen de leden van onze teams elkaar, zonder zelfingenomenheid. Ze zijn deskundig, betrouwbaar en zeer betrokken in de zorgprogramma's die ze zelf ontwikkelden en aan u zullen voorstellen.

Sans Souci is ook een privé ziekenhuis. De patiënt staat er centraal. Het ziekenhuis engageert zich in een hulpovereenkomst die ze met de patiënt sluit en vraagt van hem of haar eenzelfde betrokkenheid.

Het private karakter verplicht de kliniek tegelijk tot een gezond en evenwichtig beheer en vraagt dat iedereen in functie van zijn mogelijkheden hiertoe zijn steentje bijdraagt. Dit is de prijs voor haar onafhankelijkheid, haar handelingsvrijheid en vooral de kwaliteit van de zorg die zij aan u wenst te bieden.

 

Dr. Raoul Titeca

Algemeen Directeur

 

 

Een rijk verleden