Site planLinksContactZoeken

Familie en vrienden

 

Familieleden en vrienden zijn bevoorrechte partners in het behandelproces. Zij zijn in de eerste plaats getuigen van het lijden van de patiënt en beleefden vaak uiterst moeilijke situaties. Bijgevolg is het essentieel om hen bijzondere aandacht te schenken en uit te nodigen voor een gesprek met de zorgverleners.

De verenigingen van patiënten en van families van patiënten, zoals Similes - (www.similes.org)- zijn zeer actief op het terrein; de uitwisseling van ervaringen kan helpen om situaties te relativeren en nieuwe, originele perspectieven bieden.

Familie en vrienden