Site planLinksContactZoeken

De KaapONS BEHANDELPROGRAMMA

De Kaap is een open afdeling waar volwassen psychiatrische patiënten behandeld worden.
Patiënten met ernstige problemen op het vlak van maatschappelijke integratie en met relationele en psycho-affectieve moeilijkheden, kunnen er terecht voor psychosociale rehabilitatie. 
De duur van hun behandeling is afhankelijk van hun evolutie en tussentijdse evaluaties.
De behandeling is gericht op het aanleren en versterken van vaardigheden, zodat de patiënt op termijn op een bevredigende wijze kan functioneren in de leefomgeving van zijn keuze.
Hierbij wordt vooral gewerkt aan het herstel van
 • aanpassingsvaardigheden
 • relationele vaardigheden
 • functioneren in dagelijkse activiteiten
 • zelfstandigheid

Onze rehabilitatie praktijk steunt op contact, aandacht, herwaardering van het zelfbeeld, ondersteunende begeleiding en geïndividualiseerde, integrale zorgverlening.

ONZE DOELSTELLINGEN

 • Na een globale evaluatie van het functioneren en de mogelijkheden van de patiënt, wordt deze aangemoedigd te participeren aan zijn individueel behandelplan ;
 • De basisdoelstelling is globale psychosociale rehabilitatie;
 • Via psycho-educatie leert de patiënt de ziekte begrijpen en accepteren en omgaan met klachten ;
 • De ontwikkeling van kennis en vaardigheden in functie van de gestelde doelen ;
 • Het geheel van patiënten een aangenaam kader en leefomgeving bieden als steun voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.


ONZE WERKING

Het team begeleidt elke patiënt aan de hand van een individueel zorg- en behandelplan.
In die begeleiding is er aandacht voor het functioneren op zowel individueel als groepsniveau.    Door het versterken en/of aanleren van vaardigheden willen we de patiënt helpen opnieuw zelf zijn leven in handen te nemen.

De werking van de afdeling is georganiseerd rond activiteiten van het dagelijks leven, evenals diverse therapeutische activiteiten georganiseerd door het personeel van het ziekenhuis, zoals :


 • Groep actualiteit ;
 • « Maak je mooi »  ;
 • Kookgroep ;
 • « Werken met beelden » ;
 • « Wii spelen !» ;
 • « Durf te zingen ! » ;
 • « Neuroleptica en ik » ;
 • Psycho-educatie ;
 • Assertiviteitstraining ;
 • Energym ;
 • Softgym ;
 • Zwemmen ;
 • Ergotherapie;
 •  .....


HET TEAM

INTERDISCIPLINAIRE COÖRDINATIE
Psychiater: Dr. Anys AMIRE / Dr. Pierre RYCKAERT
Hoofdverpleegkundige : Emmanuel PAPADIMITRIOU
Psycholoog : Oriane BOCKSTAL
Sociaal assistent : Maud BIASETTO

Multidisciplinair team bestaande uit :
Artsen, verpleegkundigen, psycholoog, sociaal assistent, ergotherapeuten, kinesitherapeut, diëtiste.


>Contact:  


De Kaap