Site planLinksContactZoeken

Onze doelstellingen

 

Wij willen ons richten tot welbepaalde doelgroepen, met een duidelijke behandelstrategie, geïntegreerd in het zorgentraject van de patiënten.
De volledige organisatie van de zorg moet kunnen steunen op een stevige basis, een "bedrijfscultuur" die aan elke medewerker de mogelijkheid biedt het beste van zichzelf te geven.

• De doelgroepen :

Wij staan in voor de behandeling van alle ziektebeelden bij volwassenen, met uitzondering van personen met een ernstige toxicomanie als hoofddiagnose, personen met dusdanig ernstige gedragsproblemen dat zij niet in een open afdeling kunnen verblijven en personen met een mentale handicap als belangrijkste probleem.
Een eerste doelgroep wordt gevormd door patiënten die zich aanmelden, op eigen initiatief of via een ambulante of intramurale hulpverlener, voor diverse psychiatrische stoornissen, dewelke een behandeling op korte of middellange termijn vereisen.
Patiënten met ernstige en langdurige psychiatrische stoornis vormen de tweede (en de grootste) doelgroep. Deze groep heeft nood aan een psychosociale rehabilitatie op middellange of lange termijn.

• De behandelstrategie :

Aangezien de tijdsdruk bij ons minder groot is, hebben wij meer mogelijkheden om ons tot de persoon achter de patiënt te richten, naar hem te luisteren, hem beter te leren kennen, in al zijn complexiteit en originaliteit. Hierbij willen we hem leren om beter om te gaan met zijn symptomen, zijn specifieke mogelijkheden tot hun recht laten komen en hem op zijn ritme begeleiden naar zijn persoonlijke doelen.
We hebben een origineel kader uitgebouwd dat  de mogelijkheid biedt om te leren in situaties die vergelijkbaar zijn met het gewone leven, terwijl wij toch aanwezig blijven met al onze individuele en collectieve therapeutische middelen.

• De zorgencontinuïteit :

Het zorgentraject van de patiënt in onze instelling is slechts zinvol door zijn integratie met zijn traject vóór de opname en het mogelijke traject na het verblijf in het ziekenhuis. Het betrekken van de familie bij het verloop van de behandeling is een eerste belangrijke wijze om die continuïteit te verzekeren. Samenwerking met alle hulpverleners en diensten van het zorgnetwerk van de patiënt is eveneens fundamenteel voor het behandelplan.

• De bedrijfscultuur :

Hetgeen wij de patiënten kunnen bieden, hangt in belangrijke mate af van onze nieuwsgierigheid en onze motivatie om open, aandachtig en respectvol te blijven voor elkaar. Als onderneming willen wij een klimaat stimuleren en onderhouden, waarin elke medewerker het best tot zijn recht komt. Dit klimaat wordt vooral ondersteund door de bestaande interdisciplinaire coördinatie van elk behandelteam en doorgevoerd beleid van permanente vorming.

Onze doelstellingen