Site planLinksContactZoeken

Onze kwaliteitsvisie

 

In het licht van onze opdrachtsverklaring en onze waarden, dient ons therapeutisch engagement permanent geëvalueerd en bijgestuurd te worden, wil ze doelmatig en doeltreffend blijven.

Deze zorg voor kwaliteit was in het begin vooral proefondervindelijk en gebaseerd op eigen ontwikkelde instrumenten. Na enkele jaren evolueerde ze naar een meer gestructureerde aanpak, waarbij beroep gedaan werd op een externe, wetenschappelijk gevalideerde methodes, die ons meer objectieve informatie opleverde en beter geschikt was om op gepaste wijze bij te sturen. Bovendien leverde dit ook de mogelijkheid op om ons te situeren ten opzichte van andere instellingen, die uiteraard dezelfde evaluatieprogramma's gebruiken (de zogenaamde 'benchmarking').

Concreet stapte de kliniek in 2005 mee in het programma Delta, dat een evaluatie van de tevredenheid van patiënten en medewerkers beoogt.

In 2006 werd beslist om ook te werken met Navigator, een programma voor de opvolging van indicatoren die relevant bleken voor onze zorgactiviteiten.

Tenslotte maken we sedert 2007 deel uit van het federaal pilootproject "Coördinatie van de kwaliteit en de patiëntveiligheid in de Belgische ziekenhuizen".

Ons kwaliteitsbeleid

Onze kwaliteitsvisie