Site planLinksContactZoeken

Onze waarden

 

De patiënt is de reden van ons bestaan, alles dient bijgevolg rond hem georganiseerd te worden, gaande van het uittekenen van zijn individueel behandelplan, tot het scheppen van een therapeutisch milieu en de architecturale vormgeving toe.

Wij willen prominent aanwezig zijn en deelnemen aan het leven van alledag.

Sans Souci is een kliniek met een uitgesproken familiaal karakter en sedert verscheidene generaties staat de familie als concept model voor ons therapeutisch handelen. Opnieuw in het leven leren staan, relaties durven aangaan, openingen zoeken naar nieuwe toekomstperspectieven : dat alles moet hier tot de mogelijkheden behoren.

De moderne uitstraling van ons handelen vindt zich terug in een gepersonaliseerde zorgpraktijk met een sterke psychosociale dimensie, gestoeld op wetenschappelijk inzichten en gericht op een gedeelde verantwoordelijkheid en het terug kunnen opnemen van diverse sociale rollen.

Onder zorgexcellentie, weliswaar een ultiem en utopische ideaal, verstaan wij het aanwenden van de meest actuele technieken gecombineerd met een onvoorwaardelijk engagement van de hulpverleners. Onze medewerkers dienen vlot toegankelijk en beschikbaar te zijn ("de ander een plek bieden"), geïnteresseerd in die 'andere' en deskundig. In die zin wordt van hen verwacht dat zij hun beroepsgebonden competenties kunnen integreren in de interdisciplinaire teamwerking en dat zij blijvende interesse vertonen om zich permanent bij te scholen. Tenslotte dienen ze bovenal een respectvolle attitude te ontwikkelen voor de 'andere' en voor datgene wat hij belangrijk vindt.

Onze waarden