Site planLinksContactZoeken

Opdrachtsverklaring

 

De kliniek Sans Souci is een open psychiatrisch ziekenhuis voor volwassenen, het is een privé ziekenhuis met bicommunautaire erkenning. Zij is gelegen in een mooi park, aan de rand van Brussel.

Op basis van haar bijna honderdjarig bestaan, waarin ze een belangrijke rol speelde op het vlak van diagnostische en therapeutische ontwikkelingen, biedt zij :

  • gespecialiseerde diensten, die in het verlengde van de eerstelijnszorg samenwerken met o.a. huisartsen en psychiaters, spoedafdelingen en psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen
  • diensten gericht op psychosociale rehabilitatie voor mensen die door hun ziekte blootgesteld zijn aan sociale uitsluiting en marginalisatie
  • diensten voor langdurige opname van personen met complexe en langdurige psychiatrische problemen
  • diensten met een aanbod van deeltijdse dag- en/of nachthospitalisatie.

Er wordt nauw samengewerkt met ander hulpverleners van het zorgnetwerk (Centra Geestelijke Gezondheidszorg, Diensten voor Thuiszorg, Beschut Wonen, Psychiatrisch Verzorgingstehuizen…). Dit is voor ons heel belangrijk omdat een opname in het ziekenhuis slechts één van de schakels is binnen het zorgtraject.

Wij onderhouden nauwe contacten met universiteiten en hogescholen, in het bijzonder in het kader van de opleiding van artsen, psychologen, verpleegkundigen en paramedici, door o.a. de mogelijkheid te bieden bij ons stage te lopen.

Wij werken in een hedendaags architecturaal kader, uitgedacht en ontworpen in functie van originele en vernieuwende behandelfilosofieën, waarmee onze wil naar verdere integratie in de wijk en in de stad bekrachtigd wordt.

Wij komen vastberaden op voor het privaat, pluralistisch en onafhankelijk karakter van ons ziekenhuis.

Opdrachtsverklaring