Site planLinksContactZoeken

Overlegplatform Geestelijke Gezondheid

 

De kliniek Sans Souci is lid van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad, van bij de stichting van deze vereniging in 1991.

Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad  is een overlegorgaan dat opgericht werd op gezamenlijk initiatief van de Brusselse psychiatrische instellingen en diensten (zonder onderscheid van taal of filosofie).
De belangrijkste doelstelling van het platform is de ontwikkeling en de organisatie van het overleg tussen de psychiatrische instellingen en diensten die binnen deze regio hun activiteiten uitoefenen en dit in het belang van de inwoners van het Gebied Brussel-Hoofdstad. Het platform brengt zo de zorgverleners van de zes voorzieningen binnen de geestelijke gezondheidszorg bijeen:

  • de psychiatrische ziekenhuizen
  • de psychiatrische diensten van algemene ziekenhuizen 
  • de psychiatrische verzorgingstehuizen
  • de initiatieven beschut wonen
  • de diensten geestelijke gezondheidszorg
  • de RIZIV-conventies inzake psycho-sociale readaptatie

De vertegenwoordigers van de Geïntegreerde Diensten voor Thuiszorg, de mutualiteiten en de familie- en patiëntenorganisaties zijn, op initiatief van het overlegplatform, betrokken bij het overleg in de schoot van de werkgroepen.

Overlegplatform Geestelijke Gezondheid