Site planLinksContactZoeken

Patiëntenverenigingen

 

UILENSPIEGEL
De v.z.w. Uilenspiegel is een vereniging voor patiënten, gebruikers, cliënten en ervaringsdeskundigen die te maken hebben (gehad) met geestelijke gezondheidszorg en voor al diegenen die zich solidair verklaren met de belangen van deze groep. De vereniging streeft kwalitatieve verbeteringen na van de Geestelijke Gezondheidszorg en van de samenleving in het algemeen.

Uilenspiegel tracht haar doelstelling te realiseren door:

  • de publieke opinie te sensibiliseren
  • belangenbehartiging: opkomen voor de (ex)patiënt
  • onze rechtstreekse doelgroep en het brede publiek te informeren 
  • het bevorderen van participatie 
  • het organiseren van lotgenotencontact

Contact :

SIMILES
Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen. Similes verdedigt de belangen van deze gezinnen bij de verschillende overheden en ijvert voor een betere kwaliteit van zorg. Similes bestrijdt het stigma en taboe dat nog steeds rust op thema’s van geestelijke gezondheid, op personen met psychische problemen én op hun gezin.

Contact :

Patiëntenverenigingen